DewelopOpowiem Ci o budowaniu

Instalacja elektryczna

Projektując instalacje elektryczną warto stworzy wiele osobnych obwodów, ponieważ w przypadku awarii obwodu prąd będzie mógł płynąć innym przewodem.

Przewody tworzące instalacje elektryczne winny być dobrze rozplanowane. Droga powinna być równoległa do krawędzi pomieszczenia i linia tworząca powinna być prosta. Warto również naszkicować plan instalacji ponieważ może się to okazać bardzo pomocne w przyszłości.

Instalacja podtynkowa

Do jej położenia używane są przewody posiadające pojedynczą izolację. Umieszcza się je w specjalnych rurkach. Dzięki temu można w przyszłości łatwo wymienić instalacje beż potrzeby niszczenia ściany. Minusem jest konieczność kucia powierzchni mieszkania i nakładania tynku.

Instalacja wtynkowa.

Aktualnie stosuje ja się w największej liczbie przypadków. Zawiera przewody i płaskim przekroju. Układane są na powierzchni ścian i pokrywa się je gotową zaprawą tynkarską

Instalacja natynkowa.

Przewody umieszczane są w rurkach lub listwach umiejscowionych w niewidocznych miejscach. Zaletą jest szybkość i łatwość instalacji i brak przymusu niszczenia ścian poprzez kucie.

W pokoju posiadającym komputer warto doprowadzić oddzielny obwód elektryczny. Przy schodach warto zastosować włącznik schodowy albo krzyżowy dla wygody przełączania prądu w instalacji.

Jeśli dany odbiornik prądu posiada moc wyższą niż 2000W powinien prowadzić do niego osobny obwód elektryczny w którym zastosowano odpowiednie przewody. Zatem w kuchni czasem będzie wymagane nawet 6 instalacji.